ประวัติโรงเรียน


โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบนเริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2507 โดยกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต 7 ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนตำรวจชายแดนอนุเคราะห์ที่ 8 มีอาคารเรียน 1 หลัง 3 ห้องเรียนและได้โอนมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2521 และเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน”

ในปี พ.ศ.2521 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ป.1 ก จำนวน 1 หลัง 4 ห้องเรียน พร้อมบ้านพักครู แบบ อกจ.รบ. จำนวน 1 หลัง และส้วมแบบสามัญ 401 จำนวน 1 หลัง 5 ที่

ในปี พ.ศ.2522 ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู แบบ อกจ.รบ. จำนวน 1 หลัง และส้วมแบบสามัญ 401 จำนวน 1 หลัง 3 ที่ โรงอาหารแบบสามัญ 312 จำนวน 1 หลัง

ในปี พ.ศ. 2523 โอนมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2523

ในปี พ.ศ. 2527 ได้รับงบสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 102 / 2526 จำนวน 1 หลัง 4 ห้องเรียน และสร้างอาคารหอสมุด ขนาด 12 ´ 6 เมตร โดยใช้วัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารเรียนหลังแรก

ในปี พ.ศ. 2529 ได้รับอนุญาตการใช้ที่ดินเขตป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 21 – 0 – 92 ไร่

ในปี พ.ศ. 2530 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.102 / 2526 จำนวน 3 ห้องเรียน

ในปี พ.ศ.2533 ได้รับงบสร้างบ้านพักเรือนแถว แบบ สปช. 303 / 2528 จำนวน 4 หน่วย

ในปี พ.ศ.2534 เปิดเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ม.1 ของกระทรวงศึกษาธิการ

ในปี พ.ศ.2535 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 105 / 2529 จำนวน 4 ห้องเรียน และสร้างบ้านพักเรือนแถว แบบ สปช. 303 / 02528 จำนวน 2 หน่วย

ในปี พ.ศ. 2540 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105 / 2529 จำนวน 4 ห้องเรียน

ปัจจุบันโรงเรียนจัดการศึกษา 3 ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา อนุบาล 1 – 2 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 -6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

ระยะทาง

1. ระยะทางจากโรงเรียนถึงศูนย์เครือข่าย รวม 15 กิโลเมตร

2. ระยะทางจากโรงเรียนถึงสำนักงานเขตพื้นที่ราชบุรีเขต 1 รวม 80 กิโลเมตร

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: