นโยบายเรียนฟรี 15 ปี

คณะครูโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน ได้มอบเงินเป็นเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าหนังสือเรียนให้กับผู้ปกครองนักเรียน ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553 ณ ห้องประชุมใหญ่โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: